Маршрут 5 к.с. Монголия. Март 2016г.

Отчет с фотографиями в .pdf формате

Общие справочные сведения о маршруте:

Место проведения: Монголия
Категория сложности похода: 5 (Авто)
Протяженность активной части похода, км:  3200
Сроки проведения: 04.03.16 — 16.03.16
Руководитель маршрута: Круглов А.В

Подробная нитка маршрута:

г. Барнаул – Чуйский тракт – пер. Семинский (1894) – пер. Чике-Таман (1460) – госграница КПП «Ташанта» — пер. Дурбэт-даба (2481) — КПП «Цаганур» — пер. Оботын-даба (2643) – г. Баян-Ульгий – пер. Бурат (2624) – пер. Хошат (2560) – г. Ховд – г. Говь-Алтай – с. Тайшир — сомон Тайшир – каньон Красный – барханы Монгол Элс – приток Шургийн-гол – сомон Дурвэлджин – бригада Таван-Толгой – ж/б мост – пески Дзагсо-Хайрхан – оз. Айраг-нур – оз. Хяргас-нур – Наранбулаг – г. Улангом – пер. Улан-дава (1980) – оз. Урэг-нур – пер. Оготор-Хамар (2338) – оз. Ачит-нур – Бухмурэн – Цаганнур – КПП «Красная Юрта» — пер. Дурбэт-даба (2481) – пер. Дурбэт-даба (2481) — КПП «Ташанта» — Чуйский тракт – с. Курай – пер. (1460) – пер (1894) – Чуйский тракт – г. Барнаул.

Нравится? Поделись!